Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

Meghívó

       A „Szeret-Klézse” Alapítvány kuratóriuma és a klézsei lakosok nevében szeretettel meghívjuk önt a már hetedszer  sorrákerülő „Petrás Incze János Klézsei Napok” rendezvény-sorozatra. Ezzel az alkalommal összejön a Csángó Tanács is, ahogyan ezt kidolgozta a „Csángó Cselekvési terv  2010”.

 Fontos a moldvai magyarság számára, hogy itt Moldvában találkozzunk: moldvai, erdélyi, székelyföldi, magyarországi és bárhonnan jövő magyarok, hogy együtt örvendjünk létezésünknek, együtt tegyünk megmaradásunkért, kulturális örökségünk védelméért.

Kérjük vegyen részt közös ünnepünkön! Osszuk meg gondolatainkat, közös jövőnkre vonatkozó cselekvő elképzeléseinket, velünk együtt, rólunk. A sorsáról dönteni minden csángónak joga van, nem csak más érdekek által kiválasztottak döntsenek helyettük

2012.05.15.                                        

A „Szeret-Klézse” Alapítvány elnöke,  Duma András

 

 

 

Petrás Incze János Klézsei Napok – 2012

Helyszín: „Szeret–Klézse” Alapítvány székháza

I. 2012. 05.23. Szerda

15.00 – Messzi vendégek érkezése, fogadása, elszállásolása

 

II. 2010. 05.24 Csütörtök

10.30 A naphoz kötődő beszélgetések: (Köszöntés, Emlékezés Petrás Incze Jánosra - Halász Péter)

11.30  Tapasztalatok és megbeszélések a csángó-magyar civil társadalomról, “Csángó Tanács” összejövetele, előadók hozzászólásai:

a) Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége küldöttjének előadása - Hogyan tovább a moldvai magyar gyerekek oktatásáról

b) Domokos Pál Péter Alapítvány küldöttjének előadása: Tapasztalatok, eredmények, kudarcok, jövőbeli lépések

c) Kriza János Társaság küldöttjeinek előadásai: A csángókutatások eredményei, ezek ismertetése, a csángóság bemutatása a világnak

d) Lakatos Demeter Egyesület küldöttjének előadása: Magyarországon élő csángók beilleszkedése, ezek kapcsolattartása a moldvai magyarsággal.

13.00

e)  A csángók kultúrájáról - Lakatos Demeter költőig

f)  Szent István Egyesület  küldöttjének előadása. A civil szervezetek együttműködése, kapcsolatok intézményekkel, egyházi eredmények. A Csángó Tanács látogatásairól.

14.00 Ebédszünet

15.00

g)  A Budapesten lévő, csángókkal fogalakozó szervezetek  hazaászólásai

h) Phoenix Forrófalva Kultúrális Egyesület küldöttjének előadása

i) Szeret Egyesület küldöttjének előadása:  A gyökerekhez való ragaszkodás, ennek elismerése, történelmi kutatások eredményei

j) A Szeret-Klézse Alapítvány  képviselőjének előadása.  A civil társadalom  kapcsolattartásának fontossága.

k) Egyházi küldöttek előadásai. Kapcsolatok a csángó-magyar civiltársadalommal.

l) Csángó Rádió küldöttje: Összefogás a szeretet nevében és a csángók ismertetése

m) Csángó levelezőlista fórumának kezelője.  Ennek szüksége és fejlődése.

n) Moldvai Magyarság folyóirat (Székelyföld Szerkesztőség). Helyzet ismertetése.

o) Harangozó Imre - Ipolyi Arnold Múzeumról. 

p) Külsőrekecsinért Egyesület

16-20 Indulás Forrófalvára, Györgyine Páter szobrának leleplezése.

19-00 Befejezés, jegyzőkönyv leszögezése

20-45 Vacsora

 

I         II. 2010.05.25. Péntek

10.00 Az előző nap beszélgetéseinek folytatása, ezek megvitatása.

13.00 Ebéd

16.00 Klézsei, Szent Ferenc templomban tartott szent misén való résztvétel. Petrás Incze János szobrának leleplezése.

17.30 Klézsei, forrófalvi és más faluból érkezett vendégek, hagyományőrzők csoportjainak előadásai a Szeret-Klézse Alapítvány székházánál.

20.00 Program vége

20.30  Vacsora és táncest  

         

          IV. 2010.05.26. Szombat

04.00 – Indulás a csíksomlyói hegyre, délután misehallgatás a Szent Péter templomnál

Másnap visszatérés Moldva irányában. Megállás a gyimesbükki múzeum-állomáson, ahová részt-veszünk a történelmi “vonat-járás”-on.

 

2012.05.15.                                                                                

Duma András, a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke.

 

 

Zilele localităţii Cleja, cu numele “Petras Innocentius Iohannes”, 2012

Sediul Fundaţiei “Siret-Cleja”, Com. Cleja, Sat Buda, Nr. 65

 

I.                  Miercuri 23.05.2012.

Sosirea şi cazarea oaspeţilor din străinătate

 

II.      Joi 24.05.2012.

10-30 – Discuţii la tema de zi, Discuţii în amintirea  fostului paroh din Cleja, Petras Inocentius Iohannes

11-30  „Consiliul Ceangăiesc“ - Discuţii despre evoluţia organizaţiilor civile ale  ceangăilor.

Prezentări:

a) Asociaţia Pedagogilor Maghiari din România

b ) Reprezentantul Fundaţiei  Domokos Pál Péter

c)  Reprezentantul  Centrului Cultural Kriza János

d) Reprezentantul Asociaţiei  Lakatos Demeter

13-00

f)  Reprezentantul Asociaţiei Szent István 

14-00 Pauză de masă

15-00

g) Reprezentanţii organizattilor din străinătate, care au ca scop rezolvarea  problemelor ceangăilor.

g) Reprezentantul Asociaţiei Phoenix  Faraoani

h) Reprezentantul Fundaţiei  Siret, din oraşul Roman, judeţul Neamţ

i)  Reprezentantul Fundaţiei Siret-Cleja 

j) Reprezentanţi ai Bisericilor

k) Reprezentantul Radioului Ceangăilor

l)  Reprezentantul Forumului Ceangăilor   

m) Reprezentantul gazetei „Maghiarii din  Moldova”

n) Asociaţia Pro Răcăciuni

16-20 Plecare la Faraoani. Dezvelirea bustului Preotului Györgyine

19-00 Încheierea si finalizarea procesului verbal la tema de zi.

20-45  Cina

 

III.    25.05.2012 Vineri

10-00  Continuarea discutiilor si dezbateri.

13.00 Masa

16-00 Liturgie la Biserica  Sf. Francisc de  Asisi din Cleja. Dezvelirea  bustului Părintelui Petrás Incze János.

17-30 Spectacole cu reprezentanţi culturali din  localitaţile ceangăieşti, la sediul Fundatiei „Siret-Cleja”

20-00  Încheierea programului din Cleja

20-30 Cina. Program de dansuri

 

IV.     26.05.2011. Sămbâtă

04-00 – Plecare la pelerinajul din Sumuleu-Ciuc. Participare la ceremoniile locale

A doua zi, întoarcerea câtre Moldova, pauză la Ghimes Făget, cu participare la ceremoniile locale.

 

15-05-2012

2012.05.15.                                                    Duma András, Preşedintele Fundaţiei Siret-Cleja